فروشگاه اینترنتی محصولات پلاستیکی
۰۹۱۲۵۳۰۸۲۶۵- ۴۴۲۷۳۷۴۳ ۰۲۱
پاسخگویی از ساعت: ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر
دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱

طراحی‌ و تعریف‌ دقیق‌ وسیله‌ جابجایی‌ مواد در سیستم‌ لجستیک‌ و زنجیره تامین‌ در هر دو محل‌ تولید کننـده ( سـازندگان ) و مصرف کننده کالا ( کارخانه‌ اصلی‌ مونتاژ) بهبود و بهره وری را در پی‌ دارد . تولید کننده کالا بـا تعریـف‌ صـحیح‌ بسـته‌ بنـدی علاوه بر کاهش‌ خرید مواد اولیه‌ , در سیستم‌ انبارش , جابجایی‌ , حمل‌ و نقل‌ و ثبت‌ اطلاعات کـالا در حـین‌ انبـارش و ارسـال قطعات صرفه‌ جویی‌ نموده همچنین‌ تسهیلات غیرقابل‌ انتظاری بدست‌ می‌ آورد 

ارسال کالا از سازنده به‌ خطوط مونتاژ نیازمند به‌ دانش‌ بسته‌ بندی است‌ و یکی‌ از روشهای بسته‌ بندی استفاده از پالت است‌ . عدم اطلاع از اصول اولیه‌ ساخت‌ پالتها (تولید پالت پلاستیکی)می‌ تواند منجر به‌ اسیب‌ رساندن کالا از مبدا به‌ مقصد گردد .

پالت در زنجیره تامین

هزینه‌ های پایین‌ برای مشتریان (مصرف کنندگان قطعات) , اثرات مثبت‌ زیست‌ محیطی‌ , دوام , بازیافت‌ راحت‌ و مدت زمان کارکرد پالت‌ (طول عمر پالت پلاستیکی) نسبت‌ به‌ پالتهای چوبی‌ از دلایل‌ استفاده از پالتهای پلاستیکی می‌ باشد.

هدف از ساخت‌ پالت در سیستم لجستیک

عمده اهداف ساخت‌ پالتهای مخصوص حفظ‌ کیفیت‌ قطعات خاص، کاهش‌ هزینه‌ های لجستیکی‌ ،رعایت‌ موارد ارگونومیکی‌ و افزایش‌ قابلیت‌ ردیابی‌ و تشخیص‌ مواد و قطعات می‌ باشد که‌ به‌ شرح ذیل‌ اعلام می‌ گردد :

سلامت‌ کیفی‌ کالای‌ ارسالی‌ 

نحوه چیدمان قطعات و استحکام پالتهای مخصوص بدلیل‌ وجود نگهدارنده های خاص در پالت‌ باعـث‌ افـزایش‌ ضـریب‌ سـلامت‌ کالا در فرایند حمل‌ و نقل‌ ،دریافت‌ و ارسال میگردد . قابل‌ ذکر است‌ نگهدارنده ها در پالتهای مخصوص بـا توجـه‌ بـه‌ ماهیـت‌ و ابعاد کالا متفاوت طراحی‌ و ساخته‌ می‌ شود. افزایش‌ ضریب‌ کیفی‌ قطعات در پالتهای مخصوص از عوامل‌ مهم‌ می‌ باشد.

کاهش‌ هزینه‌ بسته‌ بندی‌ 

تامین‌ ملزومات و متریال بسته‌ بندی از قبیل‌ ( کارتن‌ , مشمع‌ و...) و همچنین‌ بسته‌ بندی قطعات مطابق‌ با استانداردهای تعیین‌ شده یکی‌ از هزینه‌ های لجستیکی‌ است‌ که‌ شرکتهای تامین‌ کننده کالا با آن مواجه‌ هستند . با ارسال کالا با پالت‌ مخصوص هزینه‌ های تامین‌ مواد بسته‌ بندی کاهش‌ چشمگیری خواهد داشت‌ .

کاهش‌ مشکلات ارگونومیکی‌

بدلیل‌ وجود نگهدارنده های خاص در پالتهای مخصوص و رعایت‌ اصول ارگونومیکی‌ بهره بردار در خطوط مصرف در زمان طراحی‌ و ساخت‌ پالتهای مخصوص باعث‌ حذف مشکلات ارگونومیکی‌ در فرایند دریافت‌ و استفاده از کالا ارسال می‌ گردد.

افزایش‌ قابلیت‌ ردیابی‌ و تشخیص‌ مواد و قطعات 

با توجه‌ به‌ مشخصه‌ پالت‌ مخصوص ظرفیت‌ و مشخصات کالا قابلیت‌ ردیابی‌ و شناسایی‌ دارد . مشخصات و لیبلهای الصاقی‌ بر روی پالت‌ این‌ امکان را فراهم‌ می‌ سازد تا سازندگان نسبت‌ به‌ ردیابی‌ کالاهای ارسالی‌ دسترسی‌ داشته‌ باشند.

حمل و نقل محصول با پالت پلاستیکی

پارامترهای‌ موثر در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ 

مشخصه‌ هاو پارامترهای موثر در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ عبارتند از : مشخصه‌ های فیزیکی‌ مـواد و قطعـات , حمـل‌ و نقـل‌ ,

نگهداری , انبار داری , الزامات مربوط به‌ ایستگاههای کاری , ظرفیت‌ پالت‌ , نحوه چیدمان کالا روی پالت‌ , ابعـاد پالـت‌ , وزن پالت‌ و رنگ‌ پالت‌.

مشخصه‌ های‌ فیزیکی‌ مواد و قطعات 

ابعاد، حجم‌ و وزن مواد و قطعات از پارامترهای مهم‌ در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ است‌ که‌ می‌ تواند در ظرفیت‌ و ابعاد پالـت‌ مـوثر باشد .

حمل‌ و نقل‌

قابلیت‌ جابجایی‌ پالت‌ با لیفتراک در راستای طولی‌ و عرضی‌ و همچنین‌ نحوه حمل‌ و نقل‌ و بارگذاری پالت‌ و رعایت‌ الزامات مهار پالت‌ از پارامترهای تاثیرگذار بر طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ است‌ .

انبار داری‌ 

محدودیتهای فضای انبارش و نحوه چیدمان مواد و قطعات از نکاتی‌ است‌ که‌ در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ در نظر گرفته‌ می‌ شود .


الزامات مربوط به‌ ایستگاههای‌ کاری‌ 

نحوه مصرف , محدودیتهای فضا و رعایت‌ الزامات ارگونومیکی‌ در ایستگاه مصرف از مواردی است‌ که‌ در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ مد نظر می‌ باشد .

پالت پلاستیکی در لجستیک


ظرفیت‌ پالت‌

در طراحی‌ پالت‌ افزایش‌ و بهینه‌ سازی ظرفیت‌ پالت‌ با در نظر گرفتن‌ سایر پارامترهای موثر یکی‌ از اهداف مهم‌ می‌ باشد که‌ می‌ تواند در جهت‌ کاهش‌ هزینه‌ های لجستیکی‌ تامین‌ مواد و قطعات در نظر گرفت‌ .

نحوه چیدمان کالا روی پالت‌ 

قرارگیری و نحوه مصرف قطعه‌ در پالت‌ و همچنین‌ رعایت‌ الزامات ارگونومیکی‌ در نحوه چیدمان محصولات در پالت‌ از مواردی است‌ که‌ درطراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ در نظر گرفته‌ می‌ شود.

ابعاد پالت‌ 

در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ ابعاد پالت‌ ارتباط مستقیم‌ با پارامترهای ابعاد قطعه‌ , محدودیت‌ فضا در ایستگاه مصرف و ظرفیت‌ پالت‌ دارد . همچنین‌ دسترسی‌ اسان به‌ فضای داخل‌ پالت‌ از پارامترهایی‌ است‌ که‌ در ابعاد پالت‌ در نظر گرفته‌ می‌ شود.

وزن پالت‌

سبک‌ سازی در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ با در نظر گرفتن‌ استحکام و بررسی‌ نقاط پر تنش‌ پالت‌ از مواردی است‌ که‌ در طراحی‌ و ساخت‌ پالت‌ رعایت‌ می‌ گردد. بر اساس بررسی‌ هر یک‌ از پارامترهای فوق الذکر طراحی‌ و ساخت‌ پالتهای مخصوص صورت می‌ پذیرد .

ارسال نظر
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo