فروشگاه اینترنتی محصولات پلاستیکی
۰۹۱۲۵۳۰۸۲۶۵- ۴۴۲۷۳۷۴۳ ۰۲۱
پاسخگویی از ساعت: ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر

سبد های پلاستیکی یا جعبه های پلاستیکی در انواع و اندازه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن ها به منظور استفاده در مکان مورد نظری تولید می شوند. سبد های پلاستیکی به منظور استفاده های مختلفی بکار می رود. سبد پلاستیکی ممکن است نرم یا سخت باشد،  مات یا شفاف باشدیا حتی ممکن است ظاهری شبیه چرم یا چوب یا حتی ابریشمی تولید شود.

سبد های پلاستیکی به دلیل پیشرفت صنعت پلاستیک روز به روز در حال پیشرفت و ایجاد تنوع در طرح و رنگ و اندازه می باشد و در حال حاضر انواع سبد پلاستیکی برای استفاده در صنایع، بیمارستان ها، رستوران ها، کارگاه های تولیدی و ... با اشکال، اندازه و طرح های مختلف تولید می شود که هر کدام از آن ها برای نگهداری محصول مناسب خود می باشند.

در فروشگاه اینترنتی پلاستیکی کالا می توانید این محصول را به راحتی بصورت آنلاین خریداری کنید

سبد پلاستیکی کد 1125a
سبد پلاستیکی کد 1125a

ابعاد: 61*40.5*17

2,030,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1125b
سبد پلاستیکی کد 1125b

ابعاد: 61*40.5*17

1,960,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1130a
سبد پلاستیکی کد 1130a

ابعاد: 61*40.5*31

2,190,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1130b
سبد پلاستیکی کد 1130b

ابعاد: 61*40.5*31

2,190,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1133
سبد پلاستیکی کد 1133

ابعاد: 61*40.5*31

2,290,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1135
سبد پلاستیکی کد 1135

ابعاد: 61*40.5*13.5

1,650,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1138a
سبد پلاستیکی کد 1138a

ابعاد: 61*40.5*25

2,100,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1138b
سبد پلاستیکی کد 1138b

ابعاد: 25*40.5*61

2,100,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1139
سبد پلاستیکی کد 1139

ابعاد: 24*50*75.5

2,390,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1141
سبد پلاستیکی کد 1141

ابعاد: 61*40.5*17

1 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1142
سبد پلاستیکی کد 1142

ابعاد: 53*41*14

1,174,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1144a
سبد پلاستیکی کد 1144a

ابعاد: 52*33*13

1,530,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1144b
سبد پلاستیکی کد 1144b

ابعاد: 52*33*13

1,560,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1145
سبد پلاستیکی کد 1145

ابعاد: 17*40.5*61

1,840,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1149
سبد پلاستیکی کد 1149

ابعاد: 58*38*21

1,670,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1150
سبد پلاستیکی کد 1150

ابعاد: 58*38*21

1,740,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1152
سبد پلاستیکی کد 1152

ابعاد: 38*43*63

3,500,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1153
سبد پلاستیکی کد 1153

ابعاد: 38*43*63

2,410,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1155
سبد پلاستیکی کد 1155

ابعاد: 31*40.5*61

2,890,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1159
سبد پلاستیکی کد 1159

ابعاد: 24*50*75

2,590,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1162
سبد پلاستیکی کد 1162

ابعاد:25*40*60

1,800,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1163
سبد پلاستیکی کد 1163

ابعاد: 14.5*32*42

1,570,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1164
سبد پلاستیکی کد 1164

ابعاد: 17*40.5*61

1,740,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1165
سبد پلاستیکی کد 1165

ابعاد:8*43*63

1,374,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1168
سبد پلاستیکی کد 1168

ابعاد: 7*40*60

7,040,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1169
سبد پلاستیکی کد 1169

ابعاد:3*40*60

644,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1176
سبد پلاستیکی کد 1176

ابعاد: 52*33*25

1,670,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1177
سبد پلاستیکی کد 1177

ابعاد: 35*36*37

2,040,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 1179
سبد پلاستیکی کد 1179

ابعاد: 14*50*75

1 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 519
سبد پلاستیکی کد 519

ابعاد:39*43*63

2,130,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 520
سبد پلاستیکی کد 520

ابعاد:31*40.5*61

2,120,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 523
سبد پلاستیکی کد 523

ابعاد:21*38*58

1,740,000 ریال سـبـد خـریـد
سبد پلاستیکی کد 526
سبد پلاستیکی کد 526

ابعاد:17*40.5*61

1,960,000 ریال سـبـد خـریـد